Arolwg Gwasanaethau Iechyd // Health Services Survey

    

Dros y misoedd diwethaf mae nifer fawr ohonoch chi wedi cysylltu am faterion yn ymwneud â’r gwasanaeth Iechyd yn eich ardal chi.

I gael gwell ddealltwriaeth o’r ffordd orau i’ch cefnogi chi a datrus unrhyw broblemau, hoffwn i glywed am eich profiadau chi o ddefnyddio’r Gwasanaeth Iechyd yn eich ardal. Bydd hyn yn arwain fy ngwaith yn y Senedd wrth lunio gwestiynnau i’r Bwrdd Iechyd a’r Gweinidog Iechyd.

Mae’r holiadur ar gyfer trigolion Canol De Cymru (Caerdydd, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg).

Os oes mater brys gyda chi cysylltwch gyda’r Swyddfa yn uniongyrchol, gan mai ysbeidiol yn unig y byddwn yn edrych ar ymatebion yr holiadur.

Over the past few months many of you have contacted me on a range of different issues related to NHS services in your area.

To better understand how we as an office can support you and resolve these issues, I would really appreciate hearing about your experiences using NHS services in your area. This will inform my work in the Senedd and allow me to ask the most relevant questions to the local health board and minister.

This survey is for constituents that live in South Wales Central (Cardiff, Rhondda Cynon Taf and the Vale of Glamorgan)

If you have an urgent issue that you would like to discuss with me and my team, please contact the office directly as this survey will only be checked periodically.

Ym mhle yng Nghanol De Cymru ydych chi’n byw? (Nodwch eich côd post) // In which area of South Wales Central do you live? (Note your postcode)

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns