Make Access to Free Period Products a Law in Wales

 

Make Access to Free Period Products a Law in Wales

In August 2022, a law came into force in Scotland making it a legal duty for local authorities, education providers and specified public service bodies to provide free period products and make them easily available. This was a world first, with the aim of tackling period poverty, promote period dignity and break the stigma.

Whilst the Welsh Government is committed to tackling period poverty in Wales, and is investing money in expanding the provision of free period products as well as promoting greater use of environmentally friendly products, this isn’t a legal requirement. This leads to inconsistency in terms of access and the type of products available, depending on where people live in Wales.

We want to see a law introduced in Wales to secure this right, and safeguard free access for the future.

 

--------------------

 

Cyflwyno Cyfraith i Sicrhau Mynediad at Gynnyrch Mislif Rhad ac Am Ddim yng Nghymru

Ym mis Awst 2022, daeth deddf i rym yn yr Alban yn ei gwneud yn ddyletswydd gyfreithiol i awdurdodau lleol, darparwyr addysg a chyrff gwasanaethau cyhoeddus penodedig ddarparu cynnyrch mislif am ddim a sicrhau eu bod ar gael yn hawdd. Dyma’r wlad gyntaf yn y byd i gyflwyno deddf o’r fath, gyda’r nod o fynd i’r afael â thlodi mislif, hybu urddas mislif a chwalu’r stigma.

Er bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael â thlodi mislif yng Nghymru, ac yn buddsoddi arian i ehangu’r ddarpariaeth o gynnyrch mislif am ddim yn ogystal â hyrwyddo mwy o ddefnydd o gynnyrch sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd, nid yw hyn yn ofyniad cyfreithiol. Mae hyn yn arwain at anghysondeb o ran mynediad a’r math o gynnyrch sydd ar gael, yn dibynnu ar ble mae pobl yn byw yng Nghymru.

Rydym am weld cyfraith yn cael ei chyflwyno yng Nghymru i sicrhau’r hawl yma, a diogelu mynediad am ddim ar gyfer y dyfodol.

 

Who's signing

Helen Morgan
Lucy Purrington
Ceri Carter
Claire Pugh
Michelle Gough
Derrick Williams
Gaynor Lloyd
Hannah Evans
Dan Farmer
Huw James
Linda Watson
Hanna Andersen
Danny Grehan
Helen Rose
Loveday Williams
Morgan Rogers
Steffan Webb
Trish Denning
Wendy Allsop
Nel Hywel
Arwel Davies
Niamh Salkeld
Paula Evans
Elyn Stephens
Ryan O''Malley
Eric Willis
Eleri Griffiths
Will Landricombe
Gwenno Thomas
40 signatures

Will you sign?


Showing 38 reactions

 • Helen Morgan
  signed 2023-05-30 11:55:40 +0100
 • Lucy Purrington
  signed 2023-05-29 08:22:09 +0100
 • Ceri Carter
  signed 2023-05-28 21:43:36 +0100
 • Claire Pugh
  signed 2023-05-28 21:32:25 +0100
 • Michelle Gough
  signed 2023-05-28 21:12:20 +0100
 • Derrick Williams
  signed 2022-12-21 11:29:08 +0000
 • Gaynor Lloyd
  signed 2022-11-19 19:23:15 +0000
 • Hannah Evans
  signed 2022-11-19 16:57:17 +0000
 • Dan Farmer
  signed 2022-11-19 11:53:48 +0000
 • Huw James
  signed 2022-11-19 11:40:19 +0000
 • Linda Watson
  signed 2022-11-18 21:53:04 +0000
 • Hanna Andersen
  signed 2022-11-17 21:28:31 +0000
  It’s time for the Welsh Gov to really commit to this.
 • Danny Grehan
  @Danny_Grehan tweeted link to this page. 2022-11-15 20:50:31 +0000
  Sign the petition: Make Access to Free Period Products a Law in Wales https://www.heleddfychan.wales/free_period_poverty_products_petition?recruiter_id=14624
 • Danny Grehan
  signed 2022-11-15 20:49:58 +0000
 • Helen Rose
  signed 2022-11-14 12:02:27 +0000
 • Loveday Williams
  signed 2022-11-13 08:14:26 +0000
 • Morgan Rogers
  signed 2022-11-11 13:09:32 +0000
 • Steffan Webb
  signed 2022-11-11 12:04:57 +0000
 • Trish Denning
  signed 2022-11-11 11:37:54 +0000
 • Wendy Allsop
  signed 2022-11-11 11:30:42 +0000
 • Nel Hywel
  signed 2022-11-11 11:23:25 +0000
 • Arwel Davies
  signed 2022-11-11 11:16:44 +0000
 • Niamh Salkeld
  signed 2022-11-11 10:47:42 +0000
 • Paula Evans
  signed 2022-11-11 09:29:50 +0000
 • Elyn Stephens
  signed 2022-11-11 09:25:44 +0000
 • Ryan O''Malley
  signed 2022-11-11 09:23:56 +0000
 • Eric Willis
  signed 2022-11-11 09:23:29 +0000
 • Eleri Griffiths
  signed 2022-11-11 09:20:58 +0000
 • Will Landricombe
  signed 2022-11-11 07:32:21 +0000
 • Gwenno Thomas
  signed 2022-11-10 20:17:57 +0000

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns