cost of living networking event October 2023

With the rise in the cost of living set to hit communities in Wales hard gained this winter, I am inviting organisations from across the region to come together share their experiences of how the crisis is hitting those they support and what impact this is having on their organisations’ ability to provide this support. This is the fourth such event organised by myself and my team in 2022, and previous attendees as well as new are all welcome.  

This event is an opportunity for organisations to talk directly to one another about the impact of the crisis they are witnessing in our communities, how they are responding, their plans for the winter, and what help they might need.  

If you would like to attend this event you can book your place below.  

 

If you have any questions about the event please contact me via 

Phone: 01443 853214 

Email: [email protected] 

Disgwylir i gymunedau Cymru wynebu sawl argyfwng y gaeaf hwn oherwydd y cynnydd mewn costau byw. Oherwydd hyn, rwyf yn gwahodd sefydliadau sy’n gweithio ar draws y rhanbarth i rannu eu profiadau ynglŷn a sut mae'r argyfwng yn taro’r rheiny mae nhw’n eu cefnogi, a pha effaith y mae hyn yn ei gael ar allu eu sefydliadau i ddarparu cymorth. Dyma’r pedwerydd digwyddiad o’r fath yr wyf i a fy nhîm wedi trefnu eleni, ac mae croeso cynnes i fynychwyr sydd wedi bod o’r blaen yn ogystal a rhai newydd. 

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i sefydliadau siarad yn uniongyrchol â’i gilydd am effaith yr argyfwng y maent yn ei weld yn ein cymunedau, sut y maent yn ymateb, eu cynlluniau ar gyfer y gaeaf, a pha gymorth y gallai fod ei angen arnynt. 

Os hoffech fynychu y digwyddiad hwn gallwch archebu lle  isod: 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad cysylltwch â mi drwy 

Ffôn: 01443 853214 

Ebost: [email protected] 

WHEN
October 20, 2023 at 10:00am - 12pm
WHERE
The Factory, Jenkin Street, Porth, CF39 9PP
CONTACT
Danny Grehan · · 01443 853214
28 RSVPS
Christopher Williams Jamie Quinlan Mina Perry nerys sheehan Mark Dineen Rhian Morgan Beth Maier (Leach) Luke Fletcher Behan Sayed Jennifer Hare Eleanor Rothwell Tracy Sweetland-Hodges Richard Haddock Viki Morgan Ashley Comley Nina Finnigan Cleide Correia Andrew Butcher

Who's RSVPing

Christopher Williams
Jamie Quinlan
Mina Perry
nerys sheehan
Mark Dineen
Rhian Morgan
Beth Maier (Leach)
Luke Fletcher
Behan Sayed
Jennifer Hare
Eleanor Rothwell
Tracy Sweetland-Hodges
Richard Haddock
Viki Morgan
Ashley Comley
Nina Finnigan
Cleide Correia
Andrew Butcher

Will you come?


Showing 19 reactions

Please check your e-mail for a link to activate your account.
 • Christopher Williams
  rsvped 2023-10-19 15:00:54 +0100
 • Jamie Quinlan
  rsvped 2023-10-19 14:56:06 +0100
 • Mina Perry
  rsvped +1 2023-10-17 15:26:12 +0100
 • nerys sheehan
  rsvped 2023-10-17 14:46:15 +0100
 • Mark Dineen
  rsvped +1 2023-10-17 09:27:33 +0100
 • Rhian Morgan
  rsvped 2023-10-17 09:21:00 +0100
 • Beth Maier (Leach)
  rsvped 2023-10-12 10:27:02 +0100
 • Luke Fletcher
  rsvped 2023-10-10 13:48:38 +0100
 • Behan Sayed
  rsvped 2023-10-10 10:58:08 +0100
 • Jennifer Hare
  rsvped +1 2023-10-10 10:26:34 +0100
 • Eleanor Rothwell
  rsvped 2023-10-10 09:34:34 +0100
 • Tracy Sweetland-Hodges
  rsvped +1 2023-10-10 08:43:07 +0100
 • Richard Haddock
  rsvped +1 2023-10-10 08:41:37 +0100
 • Viki Morgan
  rsvped 2023-10-09 17:04:37 +0100
 • Ashley Comley
  rsvped 2023-10-09 14:41:12 +0100
 • Nina Finnigan
  rsvped 2023-10-09 14:32:03 +0100
 • Cleide Correia
  rsvped 2023-10-09 12:59:32 +0100
 • Andrew Butcher
  rsvped 2023-10-09 12:47:56 +0100
 • Brooke Webb
  published this page in Cost of Living 2023-10-05 09:37:38 +0100

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns