South Wales Metro - Replacement Bus service survey

Did the service it run to time? / Oedd y gwasanaeth yn rhedeg ar amser?


Showing 18 reactions

 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:26:35 +0100
  Q: Would you like to make any other comments? / Unrhyw sylwadau eraill?
  A: I would stay with the bus replacement – very locally use service but rails gives 50% reduction.
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:25:37 +0100
  Q: Are you considering using other modes of transport? / Ydych chi'n ystyried defnyddio dulliau eraill o deithio?
  A: No / Nac Ydw
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:25:30 +0100
  Q: Do you know how to contact Transport for Wales for information or concerns? / Ydych chi'n gwybod sut i gysylltu â Trafnidiaeth Cymru er mwyn cael gwybodaeth neu i codi pryderon?
  A: No / Nac ydw
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:25:25 +0100
  Q: Do you know how to make a complaint? / Ydych chi'n gwybod sut i wneud cwyn?
  A: Yes / Ydw
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:25:18 +0100
  Q: What impact has this had e.g. shopping, events, socialising / Pa effaith mae hyn wedi'i gael ar eich bywyd cymdeithasol e.e. siopa, digwyddiadau, cymdeithasu
  A: Usually have monthly social shopping but not now.
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:24:29 +0100
  Q: Are you travelling less to Porth? Ydych chi'n teithio llai I Porth?
  A: Yes / Ydw
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:24:24 +0100
  Q: Are you travelling less to Cardiff? Ydych chi'n teithio llai I Caerdydd?
  A: Yes / Nac Ydw
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:24:18 +0100
  Q: Are you travelling less to Pontypridd? Ydych chi'n Teithio llai i Pontypridd?
  A: Yes / Ydw
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:24:13 +0100
  Q: Do you think it will be better when completed ? / Ydych chi'n meddwl y bydd pethau yn gwella ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau?
  A: Yes / Ydw
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:24:09 +0100
  Q: If you are in work has your employer commented - positively or negatively about the transport situation? Give an example / Os ydych yn gweithio, ydy eich cyflogwr wedi gwneud unrhyw sylwadau - Positif neu'n negyddol am y sefyllfa drafnidiaeth? Rhowch esiampl
  A: N/A retired
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:23:54 +0100
  Q: If you answered yes by how much time? / Os ateboch ydy, faint mwy o amser ydych chi allan o’r tŷ nawr?
  A: Less than 30 minutes / Llai na 30 munud
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:23:46 +0100
  Q: Has it increased your time out of the house? / Ydy’r gwaith ar y Metro wedi cynyddu eich amser allan o'r tŷ?
  A: Yes / Ydy
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:23:32 +0100
  Q: Did it make you late for other appointments? / Oeddech chi’n hwyr ar gyfer apwyntiadau eraill?
  A: No / Nac Oeddwn
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:23:26 +0100
  Q: Did it make you late for work? / Oeddech chi’n hwyr i’r gwaith?
  A: No / Nac Oeddwn
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:23:19 +0100
  Q: Did you sit? /Oedd lle i chi eistedd?
  A: Yes / Oedd
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:23:12 +0100
  Q: Was there room for you to get on the bus? / Oedd lle i chi fynd ar y bws?
  A: Yes / Oedd
 • Jane Vaugha
  answered 2023-06-16 15:23:04 +0100
  Q: Did the service it run to time? / Oedd y gwasanaeth yn rhedeg ar amser?
  A: Yes / Oedd
 • Brooke Webb
  published this page in Public Transport 2023-05-16 16:56:15 +0100

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns